O TOM, ZDA BUDEŠ SVŮJ ŽIVOT VNÍMAT

JAKO REŽISÉR ČI OBĚŤ, ROZHODUJEŠ TY SÁM.

POJĎ SE NĚCO NAUČIT A POSUNOUT SE DÁL.

„JE TO NA TOBĚ!“

KDO JSEM

Jsem psycholog a psychoterapeut. Fascinují mě možnosti lidského růstu, toho, že každý z nás může zlepšit kvalitu svého života, komunikace, vnímání stresu. Dokud dýcháme, nikdy není pozdě zkvalitnit náš život, vztahy a postoj k sobě. Tématům soft skills a koučování (viz nabídka seminářů) se věnuji více než 20 let, realizovala jsem přes 1000 kurzů a pracovala s více než 10 000 lidmi. Je mi ctí, že mnozí z mých klientů se ke mně stále vrací. Mám ráda lidi a věřím v jejich potenciál. Jsem přesvědčena, že si můžeme vybrat – vnímat život pozitivně a optimisticky, či podlehnout naučené bezmoci a svůj život tak zdevalvovat. Je to na tobě!

KOUČING

Individuální práci s klienty a koučování se věnuji již 20 let. Jsem profesí psycholožka, specializací psychoterapeutka směru „Gestalt Terapie“, zaměřuji se tedy na tzv. psychologické koučování. Tento styl zdůrazňuje vlastní motivaci, sebeuvědomění a angažovanost koučovaného. Koučování vnímám jako zásadní cestu k využití klientova potenciálu tak, aby svůj život prožil „naplno“. Aby naplnil nejenom svoji výkonnostní část, ale aby si zvýšil kvalitu života a osobní vyrovnanost. Koučovanému pomáhám v dosahování cílů, za svůj důležitější úkol však považuji především naučit klienta užít si i samotnou cestu k cíli.

KURZY

Komunikační dovednosti a zvládání konfliktů, obchodní dovednosti, manažerské dovednosti, prezentační dovednosti, stres a antistresové techniky, týmová spolupráce, kurzy zaměřené na rozvoj osobnosti.

PSYCHODIAGNOSTIKA

Psychologické osobnostní posudky = velmi efektivní metoda s vysokou mírou výtěžnosti získaných informací. Proč využít psychodiagnostických metod? Získáte potřebné a objektivní osobnostní údaje pro tyto oblasti...

RADIOPORADNA

  • Český rozhlas Pardubice - Rozhovor
    Udělejte si letošní svátky skutečně klidné. Radí psycholožka Jana Wiesnerová [přehrát rozhovor]

REFERENCE

„Paní Jano, díky vašemu semináři jsem si uvědomila, že konflikty nemusí být vždy negativní a že díky probíraným asertivním technikám můžu i vyhrocené situace řešit s klidnou hlavou. Nakonec budu brát i konflikty jako pozitivní příležitost, abych podřízené vedla k větší asertivitě…..“
MartinaŠ.
„Výborná využitelnost trénovaných komunikačních dovedností a technik v praxi (hlavně trénink poskytování konstruktivní kritiky). Klidně bych šel na celý seminář Koučování konfliktních situací znovu – díky paní lektorce.“
PetrK.
„Až do tohoto kurzu jsem nevěděl, jak využít pracovní stres ve svůj prospěch – nyní budu zkoušet přeměnit negativní emoce v konstruktivní, díky za výborný nácvik relaxačních a antistresových technik!“
LubošN.
„Práce s Janou mi otevřela cestu k jinému úhlu pohledu na svoji manažerskou a osobní roli. Za důležitější však pokládám to, že se mi pomalu začíná dařit vystoupit z pohledu „in the box“. Znovu objevuju chuť experimentovat, posouvat svoje možnosti a jít do nových příležitostí.“
Petrklient v koučingu