KDO JSEM

Expertka na manažerskou a sociální psychologii, psycholožka, psychoterapeutka, koučka a lektorka

Absolvovala jsem Filosofickou fakultu Univerzity Karlovy, obor "Psychologie jednooborová", poté jsem prošla pětiletým psychoterapeutickým výcvikem v Institutu pro Gestalt a Psychosyntézu (IGAP), programem "Grafologie a písmoznalectví", "Leadership" (IGAP Belgie), "Rodinné konstelace" M. Gomori (Kanada), "Rodinné systémy" (Dr. Běťák) ad. Jsem držitelkou FCE (University of Cambridge).

Působím jako lektor a konzultant v oblasti manažerské komunikace, řešení konfliktů, prezentačních a lektorských dovedností, time a stres managementu, komunikace s médii, motivace a vedení lidí, manažerských dovedností, psychologie obchodu ad. V letech 2004 - 2017 jsem působila jako kmenový lektor soft skills v 1. VOX a.s., kde jsem proškolila tisíce účastníků, nyní v této práci pokračuji pro společnost TOP VISION.

Jako vysokoškolský pedagog jsem pracovala na Univerzitě Hradec Králové a Pardubice, od r. 2014 jsem odborným garantem a lektorem předmětu "Psychologie vedení lidí" a "Řešení konfliktních situací" programu MBA na European Business School SE a Ústavu práva a právní vědy".

Jako kouč a lektor specializující se na soft skills jsem kooperovala s významnými českými i zahraničními společnostmi, např. ČEZ, Kiekert, OMEXOM Energo, Jablotron, Elektrárny Opatovice, Foxconn, Krajský úřad Pardubice, Ministerstvo zemědělství ČR, Česká televize, Autobinck ČR, Lázně Teplice v Č. a další.

Provozuji též privátní psychologickou a psychoterapeutickou praxi (diagnostika a poradenství, koučing).

Jsem členkou Českomoravské psychologické společnosti a Hospodářské komory ČR.

Co mě na mé práci baví?

Fascinují mě možnosti lidského růstu, toho, že každý z nás může zlepšit kvalitu svého života, komunikace, vnímání stresu. Dokud dýcháme, nikdy není pozdě zkvalitnit náš život, vztahy a postoj k sobě. Tématům soft skills a koučování se věnuji více než 20 let, realizovala jsem přes 1000 kurzů a pracovala s více než 10 000 lidmi. Je mi ctí, že mnozí z mých klientů se ke mně stále vrací. Mám ráda lidi a věřím v jejich potenciál. Jsem přesvědčena, že si můžeme vybrat – vnímat život pozitivně a optimisticky, či podlehnout naučené bezmoci a svůj život tak zdevalvovat. Je to na tobě!

TÉMATA, KTERÁ ŘEŠÍM S KLIENTY, SE ČASTO OPAKUJÍ

Stále mě překvapuje, jak často řeší různí lidé v různých profesích a různého věku podobná témata: komunikační zádrhele, neporozumění ve vztazích profesních i osobních, nezvládnuté destruktivní konfliktní situace, válcující stres, rezervy v hospodaření s časem, nestabilní sebevědomí, pocit života bez vize a smyslu, nenaplnění svých možností a nevyužití svého potenciálu. Všechna témata mají jedno společné: nezvládnuté emoce a vztahy, vztahy k druhým, ale také sama k sobě.  Jak tedy žít, komunikovat a využívat svůj potenciál a čas, abychom byli nejenom efektivní a akceschopní, ale aby se nám přitom žilo dobře s druhými i sami se sebou? Prosperita začíná především tím, že se cítíme dobře. Pomáhám svým individuálním i firemním klientům znovu objevit potenciál  a využít jejich možnosti a dovednosti tak, aby se i po cestě k jejich cílům cítili dobře. Oni sami, a také jejich okolí.

ORIGINÁLNÍ PŘÍSTUP

Krom toho, že jsem lektorka a koučka, jsem i psycholožka s dvacetiletou praxí. Proto mohu přistupovat ke svým klientům (při individuální práci i na týmových kurzech) celostním systemickým přístupem. Narazíme –li s klientem na deficit např. v komunikační oblasti, je pro mě zřejmá spojitost i s jeho dalšími slabinami (a naopak přednostmi). Díky své herecké průpravě i psychoterapeutickému tréninku psychodramatu ráda využívám kamerové techniky a aktivní zapojení klientů do seminářů. To proto, aby si z práce na sobě odnesli nejenom relevantní informace, ale i emoční prožitek a zpětnou vazbu – jedině tak mohou být motivováni ke změně již neproduktivních vzorců komunikace a jednání.


ČASOVÁ PŘÍMKA

 

Studium „Jednooborová psychologie“, Filosofická fakulta Univerzity Karlovy Praha, „Magistr“

2001

Psychoterapeutický výcvik „Gestalt Therapy“ (IGAP , Multi-Di-Mens - Belgie, Holandsko)

2000

Studijní pobyt Německo, Frankfurt am Main, Darmstadt, Hessen

 2002

Studium Grafologie, Leadershipu (IGAP Belgie)

 2006 - dosud

OSVČ – podnikatelské projekty „Intercom Consulting“ Kurzy soft skills – přes 300 realizovaných kurzů pro státní i korporátní sféru Kompletní psychologický, koučovací a psychodiagnostický servis Projekty Assessment a Development Centre (ČEZ ad.)

2003 - dosud

Spolupráce s Českým rozhlasem, příspěvky pro tištěná a internetová periodika

2004 - 2007 - 2008 - 2010

Účast a odborné příspěvky na konferencích Systémového inženýrství (SYSIN) pro Univerzitu Hradec Králové a Univerzitu Pardubice

2001 - 2002

Výcvik „Rodinná systemická terapie a konstelace Virginia Satir“ (Kanada)

2000 - dosud

Lektorská spolupráce s 1. VOX, a.s. – kmenový senior lektor seminářů soft skills, dosud pro 1. VOX realizováno přes 500 seminářů

2002 - 2005

Pedagogická činnost na Univerzitě Hradec Králové a Univerzitě Pardubice

2006 - dosud

Transformace na právnickou osobu „LARRA CZ s.r.o.“, činnost jednatelky a odborné konzultantky v oblastech: - Life a Business Kouč - Soft skills semináře - odborný garant a lektor - zakázkové i otevřené kurzy - Poradce pro partnerské a mezilidské vztahy, komunikaci a využití potenciálu - Psychodiagnostika, osobnostní psychologické posudky.

2006 - 2007

LARRA CZ výhercem a realizátorem projektu EU pro KÚ PK – semináře soft skills pro cca 250 zaměstnanců Projekt soft skills pro Českou televizi

2013 - 2015

Partnerské lektorování s Davidem Gruberem, autorem FARMulti metody pro 1. Vox Praha

2014 - dosud

Spolupráce s European Business School a Ústavem práva a právní vědy, Praha Odborná garantka modulů programu MBA „Psychologické aspekty vedení a řízení lidí“, „Strategické řešení konfliktních situací“ Viz: www.ustavprava.cz www.ebschool.cz