KOUČING

(TAKÉ PŘES SKYPE)

KOUČOVÁNÍ PŘES SKYPE:

KOUČOVÁNÍ  je založeno především na rozhovoru, je tedy možné koučovat i přes SKYPE.

Pro efektivní Skype koučink je důležité kvalitní internetové připojení.

Jaké jsou přínosy Skype koučování?

 • vyšší flexibilita
 • ušetříte čas
 • můžete být kdekoli v ČR či ve světě a přesto mít pravidelné koučovací konzultace
 • je možné požádat kouče o online – záznam a poté se k němu vracet tak, jak plníte jednotlivé kroky

KOUČOVNA PARDUBICE A PRAHA:

Praha 2, REGUS, I. P. Pavlova 5 (metro C)

Pardubice, Svaté Anežky České 32, Staré Město

CENA KOUČOVÁNÍ - Pardubice

Individuální koučovací sezení v rozsahu 60minut - 1 500,-Kč

CENA KOUČOVÁNÍ - Praha

Individuální koučovací sezení v rozsahu 60 minut  - 2 500,-Kč

Je možné dle potřeby domluvit konzultaci i na 60 a 120 min.

Minimální délka koučování je 6 hodin v rozmezí 6-ti měsíců, 7. hodina je pak ZDARMA.


KLASICKÝ KOUČING

Individuální práci s klienty a koučování se věnuji již 20 let. Jsem profesí psycholožka, specializací psychoterapeutka směru „Gestalt Terapie“, zaměřuji se tedy na tzv. psychologické koučování. Tento styl zdůrazňuje vlastní motivaci, sebeuvědomění a angažovanost koučovaného. Koučování vnímám jako zásadní cestu k využití klientova potenciálu tak, aby svůj život prožil „naplno“. Aby naplnil nejenom svoji výkonnostní část, ale aby si zvýšil kvalitu života a osobní vyrovnanost. Koučovanému pomáhám v dosahování cílů, za svůj důležitější úkol však považuji především naučit klienta užít si i samotnou cestu k cíli.

Klienti za mnou nejčastěji přicházejí s následujícími tématy: hledání osobní a pracovní vize, zvýšení výkonnostního potenciálu, hospodaření s časem, zlepšení komunikačních dovedností v kontextu vztahových konfliktů, zvýšení či stabilizování sebevědomí a další. Ráda pracuji s faktorem  tzv. osobní účinnosti (self - efficacy).

V koučingu pracuji často i s manažery, kde jsou častými tématy balanc mezi pracovním výkonem a osobním životem, transformace stylu vedení, pojetí role manažer versus leader, prevence syndromu vyhoření, korporátní kultura versus manažerská identita.

V konkrétních případech využívám jako psycholog i psychologické poradenství – mentoring.

Všechna tato témata obsahují hledání rovnováhy mezi rozumem a emocemi.

NEJČASTĚJŠÍ TÉMATA

 • Životní a pracovní vize a cíle, smysl života
 • Work-life balance
 • Business coaching
 • Sebeuvědomění, upevnění sebejistoty a získání nadhledu
 • Zvládání pracovního vypětí a tlaků
 • Konstruktivní řešení konfliktů
 • Ukotvení sebevědomí
 • Zvýšení kvality komunikace a sebeprosazení
 • Inspirace k motivaci pro osobní růst
 • Křížové intervence v oblasti vztahů a životních krizí, zvládání stresu

REFERENCE

„Práce s Janou mi otevřela cestu k jinému úhlu pohledu na svoji manažerskou a osobní roli. Za důležitější však pokládám to, že se mi pomalu začíná dařit vystoupit z pohledu „in the box“. Znovu objevuju chuť experimentovat, posouvat svoje možnosti a jít do nových příležitostí.“
Petrklient v koučingu