NABÍDKA KURZŮ

POZOR - KONKURENČNÍ VÝHODA

Jako jeden z mála lektorů - psychologů nabízím vedle realizace zakázkových firemních kurzů i následné psychologické testování pro účastníky, např. dle zájmu měření IQ (Amthauerův test struktury inteligence – TSI), psychologický osobnostní profil (MBTI, Luscher, 16 PF Cattel) atd. Dále navazující individuální koučování pro absolventy kurzů firemních zakázek, kteří chtějí pokračovat v intenzivnějším seberozvoji.


 • KOMUNIKAČNÍ DOVEDNOSTI A ZVLÁDÁNÍ KONFLIKTŮ
  ► Efektivní komunikace I. (verbální a neverbální komunikace)
  ► Efektivní komunikace a asertivní jednání II. - dovednosti asertivní komunikace
  ► Trénink asertivních technik a jednání ve vypjatých situacích II.
  ► Konfliktní situace a jejich konstruktivní zvládání I.
  ► Konfliktní a vypjaté situace II. – praktický nácvik řešení
  ► Komunikace s obtížnými typy interních a externích klientů
  ► Úskalí a rizikové faktory komunikace se sdělovacími prostředky
 • OBCHODNÍ DOVEDNOSTI
  ► Psychologie prodeje a vedení
  ► Osobnostní typologie klientů a úskalí komunikace s nimi
  ► Dovednosti vyjednávání a uzavírání dohody
  ► Manažerská negociace a dovednosti pohotové argumentace
  ► Konstruktivní řešení stížností a reklamací
  ► Telefonní komunikace pro pracovníky Call-centre
 • MANAŽERSKÉ DOVEDNOSTI
  ► Manažerské dovednosti I. - organizace, plánování a sebemotivace
  ► Manažerské dovednosti II. – delegování, motivování podřízených, hodnocení
  ► Manažerské dovednosti III. – vedení hodnotících rozhovorů a vedení porad
  ► Manažerské koučování
  ► Zásady efektivního využití času – Time management I.
  ► Zásady profesionálního image
  ► Využití emoční inteligence
  ► Prezentační dovednosti pro manažery
 • PREZENTAČNÍ DOVEDNOSTI
  ► Prezentační dovednosti a rétorika
  ► Trénink rétorické a argumentační pohotovosti
  ► Trénink komunikace se sdělovacími prostředky
  ► Trénink prezentace v angličtině
  ► Lektorské prezentační dovednosti
 • STRES A ANTISTRESOVÉ TECHNIKY
  ► Jak zvládat stres – mechanismy vzniku stresu a jeho zvládání
  ► Relaxační a antistresové techniky
  ► Stresy všedního dne a zásady duševní hygieny
  ► Time management jako cesta k odstranění stresu
 • TÝMOVÁ SPOLUPRÁCE
  ► Trénink komunikace v procesu týmové práce
  ► Úskalí týmové spolupráce a konflikty v týmu
 • KURZY ZAMĚŘENÉ NA ROZVOJ OSOBNOSTI
  ► Emoční inteligence a její využití jako zdroje energie
  ► Kreativita a techniky jejího rozvoje
  ► Partnerské vztahy I. – efektivní komunikace v páru
  ► Partnerské vztahy II. – typologie partnerů, rizika a konstelace párového soužití