TESTOVÁNÍ IQ A MANAŽERSKÝCH PŘEDPOKLADŮ

Na základě psychodiagnostických metod klient získá informace o

  • celkové úrovni inteligence (IQ)
  • struktuře intelektu (verbální a logické myšlení)
  • úrovni psychických schopností a předpoklady ke kvalitě výkonu
  • míře flexibility či rigidity myšlení vzhledem k věku
  • prognóze dalšího psychického vývoje
  • prognóze, zda a nakolik bude vyhovovat nárokům dané profese
  • typu osobnosi a charakteristických projevech v manažerském chování
  • manažerském stylu
  • možných rizikových faktorech v manažerském stylu
  • možných konfliktních oblastech a zdrojích své manažerské motivace